HIZLI MENU

İcra ve İflas Hukuku

Borç tahsili, icra ve iflas hukuku alanında her türlü ticari işletmelere ve gerçek ve tüzel kişilere etkili, hızlı ve ekonomik hukuki çözümler sağlanmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku alanındaki başlıca hizmetlerimiz;

Müvekkile borçlu veya alacaklı taraf ile yapılan her türlü görüşmelerde hukuki yardımda bulunmak ve süreçleri yönetmek,
Müvekkillerimizin icra ve iflas dairelerindeki işlerini takip etmek,
Müvekkillerimizi iflas davalarında temsil etmek,
İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerinde görülen davaları vekil sıfatıyla takip etmek,
Alacaklılardan mal kaçıran borçlulara karşı bu muvazaalı işlemlerin iptali için dava açmak,
Borcun tahsili amacıyla en etkin şekilde müvekkillerin yararına olacak diğer bütün hukuki ve danışmanlık faaliyeti alanında bulunan işlemleri ifa etmek.