HIZLI MENU

Hakkımızda

Hukuk büromuz Murat Göktan Yılmaz tarafından kurulmuş olup çağın gereksinimlerine ve gelişmelerine uygun olarak gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda hizmet vermektedir. Hukuk büromuz Antalya merkezli olup, Türkiye çapında sunmakta olduğu hizmetleri ile de varlığına devam etmektedir.Vekil ile müvekkil arasındaki ilişkide her türlü bilginin mahremiyeti, devamında ise özenli olarak saklanması gerekliliğine inanan büromuz, güven ilişkisi çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

Birinci planda ortaya çıkan ya da ortaya çıkması muhtemel her türlü hukuksal problemlerinize çabuk, etkin ve güvenli çözüm yolunu tespit edip, hukuk ilkelerine de bağlı kalarak, en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Bu prensip etrafında öncelikle müvekkillerimizin herhangi bir hukuki problemle karşılaşmaması için önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Çıkması olası problemlerde ise etkin çözümler ortaya konulmaktadır. Gereklilik halinde, idari ve yargısal merciiler nezdinde ki hukuki takip, açılan yahut açılması gereken davalarda vekaletname görevi alınmaktadır.

Dava yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda davanın olası getirileri ve riskleri müvekkile aktarılmakta, tüm bu aşamalarda ise müvekkil ile sürekli diyalog ve iş birliği sağlanarak kişinin kendisinin de bu süreci yakından takip etmesi.

Bunlara ek olarak çağın getirdiği yenilikleri küresel ölçekte takip ederek hem hukuki hem stratejik danışmanlık faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarlada ön plana çıkmaktayız.