HIZLI MENU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Av.Prof.Dr. Necdet Basa

“Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvurunun Şekli, Şartları ve Kabul Kriterleri ile Karar Süreçleri ve Sonuçları” Konulu Dersler